หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุมต่อ
อักษรล้านนา
ขุมตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขุมต่อ]
ความหมาย

น.รังของตัวต่อชนิดหนึ่ง เรียก "ต่อขุม" ที่ทำเป็นหลุมหรือโพรงอยู่ใต้ดิน ขนาดตัวโต เหล็กไนมีพิษมาก ถ้าถูกรุมต่อยอาจถึงแก่ชีวิตได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุมต่อ (ขุมตํอฯ)