หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขุมคำ
อักษรล้านนา
ขุมฅำ
เทียบอักษรไทย
[ขุมฅำ]
ความหมาย

น.ขุมทอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุมคำ (ขุมฅำ)