หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุนน้ำ
อักษรล้านนา
ขุรนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ขุนน้ำ]
ความหมาย

น.ต้นน้ำ แหล่งกำเนิดแม่น้ำ เช่น ขุนน้ำปิง อยู่ที่ดอยถ้วย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุนน้ำ (ขุรนาฯ)