หน้าหลัก
ขุน
ขุร
[ขุน]

น๑.บรรดาศักดิ์ข้าราชการโบราณรองจากหลวง น๒.ต้นตอ,จุดกำเนิด เช่น ขุนน้ำ น๓.หมากรุกตัวที่สำคัญที่สุด น๔.ชื่อผลไม้ ดู...บ่าขุน

บ่าขุน
บ่าฯขุร
[บ่าขุน]

น.ผลไม้ลูกกลมคล้ายส้มซ่า เปลือกหนา รสเปรี้ยวปนขม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุน (ขุร)