หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขุน
อักษรล้านนา
ขุร
เทียบอักษรไทย
[ขุน]
ความหมาย

น๑.บรรดาศักดิ์ข้าราชการโบราณรองจากหลวง น๒.ต้นตอ,จุดกำเนิด เช่น ขุนน้ำ น๓.หมากรุกตัวที่สำคัญที่สุด น๔.ชื่อผลไม้ ดู...บ่าขุน

ออกเสียงล้านนา
บ่าขุน
อักษรล้านนา
บ่าฯขุร
เทียบอักษรไทย
[บ่าขุน]
ความหมาย

น.ผลไม้ลูกกลมคล้ายส้มซ่า เปลือกหนา รสเปรี้ยวปนขม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขุน (ขุร)