หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขื่อมือ
อักษรล้านนา
ขื่มื
เทียบอักษรไทย
[ขื่อมือ]
ความหมาย

น.เครื่องจองจำนักโทษสำหรับใส่ที่ข้อมือ,กุญแจมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขื่อมือ (ขื่มื)