หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขื่น
อักษรล้านนา
ขื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขื่น]
ความหมาย

ว.ฉุน,กลิ่นแรง เช่น ยาขื่น- ยาฉุน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขื่น (ขื่นฯ)