หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขืนของ
อักษรล้านนา
ขืนฯขอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขืนของ]
ความหมาย

ก.เอาของไปคืนให้เจ้าของเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขืนของ (ขืนฯขอฯง)