หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขืนกำ
อักษรล้านนา
ขืนฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[ขืนคำ]
ความหมาย

ก.เปลี่ยนคำพูด,คืนคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขืนกำ (ขืนฯคำฯ)