หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขืน
อักษรล้านนา
ขืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขืน]
ความหมาย

ก.ย้อน,กลับ,คืนให้,ตอบสนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขืน (ขืนฯ)