หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นแถ่ว
อักษรล้านนา
ขึ้นฯแถ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นแถ่ว]
ความหมาย

ว.ขึ้นหนุ่ม ขึ้นสาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นแถ่ว (ขึ้นฯแถ่วฯ)