หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นเส้น
อักษรล้านนา
ขึ้นฯเส้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นเส้น]
ความหมาย

ก.ลงชื่อ,ขึ้นบัญชี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นเส้น (ขึ้นฯเส้นฯ)