หน้าหลัก
ขึ้นเส้น
ขึ้นฯเส้นฯ
[ขึ้นเส้น]

ก.ลงชื่อ,ขึ้นบัญชี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นเส้น (ขึ้นฯเส้นฯ)