หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นหงาน
อักษรล้านนา
ขึ้นฯหงฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นหงาน]
ความหมาย

ก.เข้าสู่วัยฉกรรจ์ (ใช้กับวัวควาย)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นหงาน (ขึ้นฯหงฯานฯ)