หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นสู่ลงหา
อักษรล้านนา
ขึ้นฯสู่ล฿งฯหา
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นสู่ลงหา]
ความหมาย

ก.ไปมาหาสู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นสู่ลงหา (ขึ้นฯสู่ล฿งฯหา)