หน้าหลัก
ขึ้นดอยลอยห้วย
ขึ้นดอยลอยห้วย
ขึ้นฯดอฯยฯลอฯยฯห้วฯยฯ
[ขึ้นดอยลอยห้วย]

ก.เดินทางไปทุกหนทุกแห่งด้วยความยากลำบาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นดอยลอยห้วย (ขึ้นฯดอฯยฯลอฯยฯห้วฯยฯ)