หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นดอยลอยห้วย
อักษรล้านนา
ขึ้นฯดอฯยฯลอฯยฯห้วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นดอยลอยห้วย]
ความหมาย

ก.เดินทางไปทุกหนทุกแห่งด้วยความยากลำบาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นดอยลอยห้วย (ขึ้นฯดอฯยฯลอฯยฯห้วฯยฯ)