หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นค่วน
อักษรล้านนา
ขึ้นฯฅ่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นฅ่วน]
ความหมาย

ก.ขึ้นบนเพดาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นค่วน (ขึ้นฯฅ่วฯร)