หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นก๊องขึ้นก๋อง
อักษรล้านนา
ขึ้นฯค้อฯงขึ้นฯกลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นค้องขึ้นกลอง]
ความหมาย

สำ.ไปกันใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นก๊องขึ้นก๋อง (ขึ้นฯค้อฯงขึ้นฯกลฯอฯง)