หน้าหลัก
ขึ้นกองล่องกอง
ขึ้นฯคอฯงล่อฯงคอฯง
[ขึ้นคองล่องคอง]

สำ.ไปๆ มาๆ ไม่ทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นกองล่องกอง (ขึ้นฯคอฯงล่อฯงคอฯง)