หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้นกองล่องกอง
อักษรล้านนา
ขึ้นฯคอฯงล่อฯงคอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขึ้นคองล่องคอง]
ความหมาย

สำ.ไปๆ มาๆ ไม่ทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้นกองล่องกอง (ขึ้นฯคอฯงล่อฯงคอฯง)