หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขึ้งโขด
อักษรล้านนา
ขึ้งฯโข฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขึ้งโขด]
ความหมาย

น.โกรธ; โขด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขึ้งโขด (ขึ้งฯโข฿ดฯ)