หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไห้
อักษรล้านนา
ขี้ไห้
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไห้]
ความหมาย

ก.โยเย,มักร้องไห้บ่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไห้ (ขี้ไห้)