หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไข้ขี้เมื่อย
อักษรล้านนา
ขี้ไข้ขี้เมิ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไข้ขี้เมื่อย]
ความหมาย

ก.เจ็บไข้บ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไข้ขี้เมื่อย (ขี้ไข้ขี้เมิ่อฯยฯ)