หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไก่แอ่งแจ๊ะ
อักษรล้านนา
ขี้ไก่แอ่งฯแชะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไก่แอ่งแชะ]
ความหมาย

น.ขี้ไก่เละ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไก่แอ่งแจ๊ะ (ขี้ไก่แอ่งฯแชะ)