หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไก่น้ำหมาก
อักษรล้านนา
ขี้ไก่นาฯหมฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไก่น้ำหมาก]
ความหมาย

สำ.ไร้สาระ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไก่น้ำหมาก (ขี้ไก่นาฯหมฯากฯ)