หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้โขดขี้เกี้ยด
อักษรล้านนา
ขี้โข฿ดฯขี้คยฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้โขดขี้เคียด]
ความหมาย

ก.โกรธง่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้โขดขี้เกี้ยด (ขี้โข฿ดฯขี้คยฯด)