หน้าหลัก
ขี้โขดขี้เกี้ยด
ขี้โข฿ดฯขี้คยฯด
[ขี้โขดขี้เคียด]

ก.โกรธง่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้โขดขี้เกี้ยด (ขี้โข฿ดฯขี้คยฯด)