หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แอ่ว
อักษรล้านนา
ขี้แอ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แอ่ว]
ความหมาย

ว.ชอบเที่ยว ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป เดินทางไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แอ่ว (ขี้แอ่วฯ)