หน้าหลัก
ขี้แอ่ว
ขี้แอ่วฯ
[ขี้แอ่ว]

ว.ชอบเที่ยว ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป เดินทางไปเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แอ่ว (ขี้แอ่วฯ)