หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้แอ่
อักษรล้านนา
ขี้แอ่
เทียบอักษรไทย
[ขี้แอ่]
ความหมาย

ก.หนักไม่เอาเบาไม่สู้,ไม่ชอบทำสิ่งที่เห็นว่ายาก,ไม่มีความกล้า,ชอบร้องไห้อยู่เสมอๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แอ่ (ขี้แอ่)