หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แม่นจ้อง
อักษรล้านนา
ขี้แม่นฯช่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ขี้แม่นช่อง]
ความหมาย

ก.ทำได้อย่างถูกต้อง,ทำได้โดยบังเอิญ,โชคเข้าข้าง; ขี้แม่นฮ่อม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แม่นจ้อง (ขี้แม่นฯช่อฯง)