หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้แมงงน
อักษรล้านนา
ขี้แมงฯง฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แมงงน]
ความหมาย

น.ขี้แมลงวัน - จุดดำเล็กๆขึ้นตามผิวหนัง; ขี้แมงงุน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แมงงน (ขี้แมงฯง฿นฯ)