หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แตกขี้แต๋น
อักษรล้านนา
ขี้แตกฯขี้แตนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แตกขี้แตน]
ความหมาย

ดู...ขี้แตก

ออกเสียงล้านนา
ขี้แตก
อักษรล้านนา
ขี้แตกฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แตก]
ความหมาย

ก.กลั้นอุจจาระไม่อยู่เพราะกลัวหรือตกใจมาก; ขี้แตกขี้แต๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แตกขี้แต๋น (ขี้แตกฯขี้แตนฯ)