หน้าหลัก
ขี้แตก
ขี้แตก
ขี้แตกฯ
[ขี้แตก]

ก.กลั้นอุจจาระไม่อยู่เพราะกลัวหรือตกใจมาก; ขี้แตกขี้แต๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แตก (ขี้แตกฯ)