หน้าหลัก
ขี้แข๋ะ
ขี้แข๋ะ
ขี้แขะ
[ขี้แขะ]

ว.ขี้ขลาด,ใจเสาะใจไม่สู้; ขี้แหล๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แข๋ะ (ขี้แขะ)