หน้าหลัก
ขี้แข้น
ขี้แข้น
ขี้แข้นฯ
[ขี้แข้น]

ดู...ขี้ขั้น

ขี้ขั้น
ขี้ขั้นฯ
[ขี้ขั้น]

น.ขัดหนัก-ถ่ายอุจจาระไม่ออก; ขี้แข้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แข้น (ขี้แข้นฯ)