หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แข้น
อักษรล้านนา
ขี้แข้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แข้น]
ความหมาย

น.ก้อนอุจจาระที่มีลักษณะข้นและแห้งเกือบแข็ง ซึ่งยากต่อการขับถ่าย ทำให้ไม่สามารถถ่ายอุจจาระได้ง่ายและสม่ำเสมอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แข้น (ขี้แข้นฯ)