หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เหล้น
อักษรล้านนา
ขี้เห้ลฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้เหล้น]
ความหมาย

น๑. คนเล่นตลกเฮฮา น๒.เรียกนักเลงการพนันทุกชนิดว่าขี้เหล้น มีชื่อเรียกเฉพาะของพนันแต่ละอย่าง เช่น ขี้ภ้าย - นักเลงไพ่,ขี้จุ๋ - โกหก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เหล้น (ขี้เห้ลฯร)