หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เหลียด
อักษรล้านนา
ขี้หลฯยฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้เหลียด]
ความหมาย

...ดู ขี้จ๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เหลียด (ขี้หลฯยฯด)