หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เสี้ยน
อักษรล้านนา
ขี้ส้ยฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้เสี้ยน]
ความหมาย

น.เกลื้อน - โรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา ขึ้นเป็นดวงขาวๆ อาจมีอาการคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เสี้ยน (ขี้ส้ยฯร)