หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เสียด
อักษรล้านนา
ขี้สยฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้เสียด]
ความหมาย

น.สีเสียด - ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง กิ่งมีหนาม ยางสีดำเมื่อแห้งใช้ ผสมปูนกินกับหมาก ย้อมผ้า และฟอกหนัง; สีเสียด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เสียด (ขี้สยฯด)