หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เม่าไฟ
อักษรล้านนา
ขี้เมัาไฟ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เม่าไฟ]
ความหมาย

น.เขม่าไฟ - ละอองดำที่เกิดขึ้นจากควันไฟ ดินปืน หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างไม่สมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เม่าไฟ (ขี้เมัาไฟ)