หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เปี้ย
อักษรล้านนา
ขี้เป้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เปี้ย]
ความหมาย

ว.ผอมแห้งแรงน้อย; เปี้ย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เปี้ย (ขี้เป้ยฯ)