หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เต้อหวันคอ
อักษรล้านนา
ขี้เทิ่อฯหัวฯรฅํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เท่อหวันฅอ]
ความหมาย

ว.เสลดติดคอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เต้อหวันคอ (ขี้เทิ่อฯหัวฯรฅํอฯ)