หน้าหลัก
ขี้เต้ย
ขี้เท้ยฯ
[ขี้เท้ย]

น.น้ำลายเหนียวไหลยืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เต้ย (ขี้เท้ยฯ)