หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เต้ย
อักษรล้านนา
ขี้เท้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เท้ย]
ความหมาย

น.น้ำลายเหนียวไหลยืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เต้ย (ขี้เท้ยฯ)