หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เต่า
อักษรล้านนา
ขี้เตั่า
เทียบอักษรไทย
[ขี้เต่า]
ความหมาย

น.ขี้กบ - เศษไม้ที่ได้ จากการใช้กบไสไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เต่า (ขี้เตั่า)