หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เติ้ง
อักษรล้านนา
ขี้เติ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้เติ๊ง]
ความหมาย

น.ส่วนผิวด้านในของ ไม้ไผ่ที่ลอกออกมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เติ๊ง (ขี้เติ้งฯ)