หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้เดือน
อักษรล้านนา
ขี้เดิอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้เดือน]
ความหมาย

น.ไส้เดือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เดือน (ขี้เดิอฯร)