หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เดียด
อักษรล้านนา
ขี้ดยฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้เดียด]
ความหมาย

ดู...ขี้จ๊ะ

ออกเสียงล้านนา
ขี้จ๊ะ
อักษรล้านนา
ขี้ชะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ชะ]
ความหมาย

ว.น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง ขี้เดียด,ขี้เหลียด,จ๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เดียด (ขี้ดยฯด)