หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้เกี้ยด
อักษรล้านนา
ขี้คยฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้เคียด]
ความหมาย

ว.โกรธง่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้เกี้ยด (ขี้คยฯด)