หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ฮังแก
อักษรล้านนา
ขี้รังฯแค
เทียบอักษรไทย
[ขี้รังแค]
ความหมาย

น.ขี้รังแค - ขุยหนังศีรษะที่เกิดจากผิวหนังแห้ง แพ้เครื่องสำอาง หรือมี้ชื้อรา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ฮังแก (ขี้รังฯแค)