หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้อวด
อักษรล้านนา
ขี้อวฯด
เทียบอักษรไทย
[ขี้อวด]
ความหมาย

ก.ชอบโอ้อวด,โอ่,คุยโว เช่น อวดว่าพ่อรวย,สำแดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีความรู้ความสามารถ ทั้งๆที่ไม่มี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้อวด (ขี้อวฯด)