หน้าหลัก
ขี้ห่า
ขี้ห่า
ขี้ห่า
[ขี้ห่า]

ว.กลิ่นเหล้าบูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ห่า (ขี้ห่า)