หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้หูด
อักษรล้านนา
ขี้หูด
เทียบอักษรไทย
[ขี้หูด]
ความหมาย

น๑.หูด - โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นตุ่มกลมแข็ง มักขึ้นตามนิ้วมือนิ้วเท้า เป็นต้น น๒.พืชล้มลุก ใบคล้ายใบผักกาด ฝักเป็นปล้องๆ ปลายแหลม กินได้ เรียก ผั๋กขี้หูด หรือ ผั๋กเปิ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หูด (ขี้หูด)