หน้าหลัก
ขี้หิ๋ด
ขี้หิ๋ด
ขี้หิดฯ
[ขี้หิด]

น.โรคหิด - โรคติดต่อทางผิวหนังที่เกิดจากตัวหิดที่เป็นไรตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้มีตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองตามผิวหนัง มีอาการปวดและคันมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หิ๋ด (ขี้หิดฯ)