หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หิ๋ด
อักษรล้านนา
ขี้หิดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หิด]
ความหมาย

น.โรคหิด - โรคติดต่อทางผิวหนังที่เกิดจากตัวหิดที่เป็นไรตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้มีตุ่มน้ำใสหรือตุ่มหนองตามผิวหนัง มีอาการปวดและคันมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หิ๋ด (ขี้หิดฯ)