หน้าหลัก
ขี้หลุ๋
ขี้หลุ๋
ขี้หุลฯ
[ขี้หลุ]

ว.ชำรุดบ่อยๆ,เสียบ่อยๆ เช่น รถขี้หลุ - รถที่เสียบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หลุ๋ (ขี้หุลฯ)